The Recently Clerking Conveyance - Sometimes You Feel Like An Timim, Sometimes You Don'T.

Rena byggen

Posted Sept. 16, 2014, 9:06 p.m. By timim Tags: Bygg

När man gör ett riktigt bra bygge så får man för allas skull inte glömma byggstäd från Södertälje. Detta säger jag för att, inte bara påpeka, utan för att även visa på att det kan göras mycket bättre, bara man vill. Vad vill jag ha sagt? Jag menar att många byggen lider av att det är för skitigt och smutsigt vilket gör att säkerheten blir lidande. Jag tycker personligen att det inte borde vara så och att renligheten och det städade verkligen borde gå främst i led på ett bygge.